Διοικητικό συμβούλιο ανδρών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΩΛΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΙΒΟΥΛΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλοι Διοικητικού Συμβουλίου
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΖΗΣΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΟΥ
ΚΟΣΜΑΣ ΜΠΟΥΤΗΣ
ΔΡ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΩΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΗΜΑΣ
ΤΗΟΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΛΤΟΣ

NewBOD

Calendar

kastoria.us

kastoria.us