Διοικητικό συμβούλιο γυναικών

President
Papazoglou, Mitzi (Thomai)

Vice President
Karras, Dotty (Dorothy)

Treasurer
Koukoulis, Rose (Loula)

Recording Secretary
Smilios, Olympia (Pitsa)

Corresponding Secretary
Mousiades, Irene

Asst. Corresponding Secretary
Samaras, Mary

Membership
Gougousis, Alexandra (Sandra)

Board Of Directors
Constantine, Angie
Cothalis, Helen
Dodes, Tula
Georgiades, Athena
Gerasopoulos, Mary
Kaitery, Anthoula
Koumas, Helen
Mallios, Mary
Papazoglou, Mary
Papougenis, Aria
Rousouli, Aspasia
Stoumpos, Malamati (Mali)
Tsoukis, Anna

Calendar

kastoria.us

kastoria.us