Benevolent Society Ladies of Kastoria

President
Dorothy Karras

Vice President
Malamati Stoumbos

General Secretary
Vivian Arzoumanidis

Assistant Gen.Secretary &.English Publication
Penny Rousouli

Treasurer
Rose (Loula) Koukoulis

Assistant Treasurer
Loula Katsamakis

Assistant Membership Treasurer
Toula Kalapoutis

Events Corresponding Secretary
Irene Mousiades

Social Corresponding Secretary
Aspasia Yioves

Membership
Alexandra Gougousis

Assistant Membership
Tina Cothalis

Honorary President & Greek Publication
Artemis Toskos

Greek Publication
Anthoula Kaitery

Honorary Member
T. Mitzi Papazoglou

Board Of Directors
Marigo Bitis
Angie Constantine
Tula Dodes
Christina Frangos
Athena Georgiades
Mary Gerasopoulos
Mary Kokkinides
Maria Koukotas
Maria Papougenis
Mary Papazoglou
Aspasia Rousoulis
Anna Tsoukis

Calendar

kastoria.us

kastoria.us